Loading...

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες για γονείς

«Η οικογένεια αποτελεί έναν μικρόκοσμο, μικρογραφία του κόσμου. Ν’αλλάξω τον κόσμο σημαίνει ν’αλλάξω την οικογένεια»

Βιρτζίνια Σατίρ

Η οικογένεια είναι ένα σύστημα σχέσεων, ένα πεδίο μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούμε με τους άλλους. Δε μπορούμε να κατανοήσουμε ένα ζωντανό οργανισμό εξετάζοντας μόνο αυτόν τον οργανισμό αλλά πρέπει να τον δούμε μέσα στο περιβάλλον του, στο πλαίσιο που λειτουργεί, ως μέρος του πεδίου. Ό,τι κάνει το κάθε μέλος της – είτε γονιός είτε παιδί – επηρεάζει την οικογένεια ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται από αυτήν.

Η οικογένεια αλλάζει με τον τρόπο ακριβώς που αλλάζει ο κάθε κοινωνικός θεσμός, όταν καλείται να προσαρμοστεί αλλά και να εξυπηρετήσει νέες κοινωνικές ανάγκες, να δώσει απαντήσεις σε νέα κοινωνικά ερωτήματα. Από τη μια η οικογένεια αποτελεί την αντανάκλαση των κοινωνικών αυτών μεταβολών, είναι άμεση απόρροιά τους και αφ’ετέρου η οικογένεια, με τις αλλαγές στο εσωτερικό της, δημιουργεί νέα κοινωνικά δεδομένα, νέες προϋποθέσεις συλλογικής συνύπαρξης, νέες ανάγκες. Η οικογένεια δηλαδή υφίσταται ως συνέπεια αλλά και ως αίτιο μιας διαδικασίας μεταβολής.

Καθώς όμως αλλάζει, πολλές φορές τα μέλη της, και ιδίως οι γονείς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με έναν εντελώς διαφορετικό πρότυπο, σε ένα εντελώς διαφορετικό οικογενειακό πλαίσιο, αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές αυτές, αισθανόμενοι αμηχανία και πολλές φορές αδυναμία ή και δυσφορία για το ρόλο τους. Χαρακτηριστική είναι η ενοχή τους πως δεν έκαναν όλα όσα έπρεπε για τα παιδιά τους, πως θα έπρεπε να γνωρίζουν πολύ περισσότερα για τη διαπαιδαγώγησή τους, όπως επίσης και πως δεν αφιέρωσαν το χρόνο που ήταν απαραίτητος, ώστε να βρίσκονται μαζί τους και κατά συνέπεια να καθορίσουν, όπως οι ίδιοι επιθυμούσαν τη διαπαιδαγώγησή τους.

Τα πράγματα όμως είναι πιο απλά. Παρ’όλες αυτές τις αλλαγές, η θεμελιώδης σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών παραμένει πάντοτε η ίδια: τα παιδιά θέλουν απλά τους γονείς τους, τον ουσιαστικό τους ρόλο καθ’όλη τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής τους ηλικίας. Από τους γονείς αναμένουν απλώς αποδοχή, ενθάρρυνση, αναγνώριση, ενίσχυση της αυτενέργειάς τους αλλά και παράλληλα σαφή οριοθέτηση της συμπεριφοράς τους, τα περίφημα δηλαδή όρια για τα οποία συχνά μιλούν οι γονείς.

Ο γονέας χρειάζεται να αντιλαμβάνεται τις αναπτυξιακές μεταβολές του παιδιού του και να κατανοεί τις ιδιαίτερες γνωστικές και συναισθηματικές απαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν σε κάθε στάδιο και να συμπορεύεται με αυτές. Να υπενθυμίζει διαρκώς στο παιδί την παρουσία του, να είναι εκεί, όταν τον χρειάζεται, χωρίς αυστηρή και επικριτική στάση, χωρίς ενοχές και αμφιθυμίες εκ μέρους του, χωρίς όμως παράλληλα να υποτάσσεται πλήρως στις ανάγκες και τις επιθυμίες του παιδιού, χωρίς μέτρο, χωρίς κανέναν έλεγχο.

Το παιδί χρειάζεται εξισορρόπηση: ούτε υπέρμετρη ελευθερία, την οποία δε θα ξέρει πώς να τη διαχειριστεί ούτε καταστολή, η οποία δεν το αφήνει να εξελιχθεί ως αυτόνομη προσωπικότητα. Χρειάζεται τους γονείς του ως συμμάχους στα δικά του αναπτυξιακά επιτεύγματα, την οικογένεια ως τη μόνιμη και σταθερή εστία, η οποία θα βρίσκεται πάντοτε εκεί, το πιο σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή του.

Σε αυτό λοιπόν το σύνθετο και δύσκολο ρόλο οι γονείς πολλές φορές χρειάζονται πληροφόρηση και καθοδήγηση από κάποιον ειδικό, χρειάζονται χώρο να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, χρειάζονται άλλους γονείς να μοιραστούν τις έννοιες τους. Δυστυχώς οι θεσμοθετημένοι φορείς δεν προσφέρουν πάντοτε αυτή την ευκαιρία στους γονείς και από την άλλη η υπερπληροφόρηση από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο προκαλούν μεγαλύτερη σύγχυση και αγωνία στους γονείς για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους

Στην ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ λειτουργεί τμήμα Συμβουλευτικής Γονέων

Η συμβουλευτική δεν είναι μόνο η παροχή συμβουλών στους γονείς, αυτό μπορεί να αποτελεί μέρος της, αλλά όχι αυτοσκοπό της. Ο κύριος στόχος της είναι να εκπαιδεύσει τους γονείς στην ενεργητική ακρόαση των αναγκών των παιδιών τους και να ενδυναμώσει το ρόλο τους, ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να βοηθήσουν το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών και τα πιο συχνά θέματα που αναφέρονται είναι:

 • Διαζύγιο
 • Απώλεια/ Πένθος
 • Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι ή το σχολείο
 • Εξαρτήσεις (ουσίες, διαδίκτυο κτλ)
 • Δυσκολίες σχολικής προσαρμογής
 • Θέματα επικοινωνίας
 • Θέματα ορίων
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών
 • Οργανικά προβλήματα

Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται σε ατομικό επίπεδο μόνο με τους γονείς ή το γονέα/κηδεμόνα ή να πραγματοποιούνται παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού. Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης αλλά και αναγνώρισης των ειδικών αναγκών κάθε οικογένειας.

Στην ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ λειτουργεί ταυτόχρονα με τις ατομικές συνεδρίες των γονέων και Σχολή Γονέων, ομάδες δηλαδή γονέων με σκοπό τη στήριξη των γονέων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Στοχεύει στο να βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια, να προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, πνευματικές, κοινωνικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους, να αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών κ.ά.

Αναλυτικότερα η Σχολή Γονέων στοχεύει στο να :

 • Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
 • Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
 • Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
 • Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
 • Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου
 • Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
 • Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
 • Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
 • Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
 • Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
 • Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη θεματολογία και τις ώρες/ μέρες διεξαγωγής της Σχολής Γονέων απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ : 6936465487, 2235301350